Tuesday, 25 June 2024

2 คาถาสวดก่อนนอน ฝันเห็นเลขเด็ด

สำหรับผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องของคาถา และการซื้อหวยเสี่ยงโชค วันนี้ Sanook Horoscope มี 2 คาถาที่เชื่อว่าเมื่อเราตั้งจิตให้มั่นคงและท่องก่อนนอนจะช่วยให้เราเห็นเลขเด็ดจากความฝัน (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ)

คาถาขอนิมิตฝัน
โอม อิทธิ ฤทธิ พุทธะนิมิตตัง ทิสะวานะตังฯ
สวดภาวนาก่อนเข้านอน หลังสวดมนต์ไหว้พระ ตั้งสมาธิ และตั้งจิตอธิษฐาน เชื่อว่าหากถึงคราวที่มีโชคลาภ จะนิมิตมาปรากฏในฝันให้เห็นเป็นตัวเลข หรือบอกใบ้ถึงลาภผลทรัพย์สินเงินทอง

คาถาภาวนาหาลาภ
มะ อะ อุ สี วัง อะจุตตัง พระอะระหัง จุตติ โลกะวิทัง ยะธิระ สังฆัง จุตติ จุตติฯ

คาถาบทนี้ ให้ภาวนาในยามดึกสงัด ทำจิตใจให้เป็นสมาธิสงบที่สุด เชื่อว่าจะมีนิมิตมาปรากฏให้เห็นเป็นตัวเลข